Lokallisten Levende Landsbyer i Lejre (Liste L)

Vi er en lokalliste som er tværpolitisk og som arbejder for liv i alle dele af kommunen og for at samarbejdet på tværs af de traditionelle blokke styrkes i Lejre kommune – så vi kan skabe bedre beslutninger.

Vores drøm og vision:

Lejre kommune er med sin natur, landsbyer, gode infrastruktur og tæthed til hovedstaden en perle. Vi ønsker at bevare den arv ved at sikre en mere balanceret udvikling og fastholde muligheden for gode liv i hele kommunen. Ingen byer skal have forstæder eller vokse sammen, og alle skal have maksimalt tre km til gode institutioner, skole, indkøbsmuligheder og varieret boligudbud – også for de ældre. For at realisere den drøm, vil vi styre boligudviklingen, sikre de offentlige services og støtte lokale klimatiltag – og gøre det ved at involvere borgerne mere bl.a. med vejledende afstemninger og lokalt ejede løsninger.

De syv prioriteter i vores program er:

  • Klima og natur skal prioriteres højere, og forudsætter lokalt ejerskab  
  • Landkommunen og de 49 landsbyer er Vores Sted – og skal bevares
  • Lokaldemokrati – åbenhed og inddragelse i beslutninger
  • Læring og livsbegejstring – skoler og institutioner skal skabe øget trivsel
  • De fleste skal have maksimalt 3 km til de væsentligste servicefunktioner.
  • Lokale ældreboliger og plejeboliger i alle skolebyer
  • Liv og forskellighed.

Du kan nedenfor se det fulde program

Er du interesseret i at høre nærmere om lokallisten eller vide hvordan du kan støtte eller være med, så kontakt Niels Boye (niels.boye1 på gmail.com) eller Jesper Reumert (jesperreumert på gmail.com).