Program for Lokallisten Levende Landsbyer i Lejre (L)

Obs: vi er en lokalliste som består af borgerne og programmet forventes justeret efterhånden som vi er flere der samler os – men bygger på følgende!

Listen bygger på 5 værdier.  Vi er tværpolitiske – vi ønsker at støtte det/de partier som vil arbejde for vores politik, og vi vil arbejde for at opbløde blokpolitikken. 

Vi ser os som en bevægelse bestående af ildsjæle fra så mange byer som muligt, så vi kan være med til at understøtte lokale initiativer og være med til at få dem realiseret. Dem der stiller op til valget inddrages og er med til at lægge den politiske linje i konkrete sager. 

  • Reel inddragelse af borgerne og aktiv medbestemmelse.

Det ligger os meget på sinde at borgerne bliver hørt og inddraget, og derfor ønsker vi at gøre erfaringer med lokalråd, med lokale folkeafstemninger, med arbejdsgrupper som kan indarbejde høringsvar i lokalplaner etc. Vi vil være med til at ændre kulturen, hvor politikerne bare lytter men ikke reelt indgår i dialog med borgerne – det vil vi ændre, så der træffes bedre beslutninger.

  • Fokus på lokal områder – prioritering af 7 skolebyer frem for 3 centerbyer.

Vi er tilhængere af landsbyvisionariet, og ønsker at udbygge de øvrige skolebyer, så der i alle byer er børneinstitutioner, velfungerende skoler 0-9, idrætsfaciliteter, seniorboliger, ældreboliger, plejeboliger, indkøbsmuligheder og et elevgrundlag som sikrer skolerne. Herved sikres de fleste en maksimal afstand på 3 km til de vigtigste servicetilbud. Lejre by skal udvikles meget nænsomt i de næste mange år.

  • Opprioritering af skolerne så de bliver attraktive og et aktiv for kommunen

Velfungerende skoler er et kæmpe aktiv, og vi ønsker at skolerne prioriteres og får tilstrækkelige ressourcer til at de kan lave god og spændende undervisning og øge trivslen for børnene, så vi sikrer at langt flere børn trives og bevarer lysten til at lære hele livet.

  • Større variation – plads til alle. 

Diversitet i boligudbygningen og boligformer. Det unikke ved landsbyerne er den store forskellighed. Det skal vi også have i de enkelte boligområder, så der er boliger i forskellige størrelser, forskellige ejerformer og mange flere boliger til unge, én-indkomst familier, skilte mv. Det skal fra start indtænkes hvordan nye bebyggelser ikke bare bliver en “ø”, men inddrages i landsbyen og i de eksisterende fællesskaber – og omvendt. Lokale identiteter og særpræg skal sikres, og mange landsbyer skal udvikles skånsomt.

  • Prioritering af klimaet – øget ambition for en tidlig indsats for at reducere CO2

Vi kan reducere udledningen af CO2 ved at optimere vores boliger, ved at transportere os mindre og ved at leve mere lokalt. Vi vil arbejde for mange flere eksisterende boliger bliver klimasikret med ny varmeforsy-ning, isolering og brug af ”alternative” energiformer. Det kan være gennem at flere går sammen om solceller, varmepumper etc. Men klimadagsordnen handler også om adgang til lokalt producerede fødevarer, regenerativt jordbrug og mere biobaserede materialer i byggerier, mindre pendling og flere lokale kontor- og arbejdspladser og om at investere sammen i fælles ressourcer til deling.