Levende Landsbyer i Lejre

Den tværpolitiske og uafhængige borgerliste til kommunevalget i 2021

Lokaldemokrati

Reelt demokrati forudsætter at vi lytter til hinanden, har dialog om muligheder og ønsker – og at de bedste argumenter vinder. Desværre er det så som så med at det nuværende flertal i kommunalbestyrelsen lytter til borgerne. Det har vi i indeværende valgperiode set med bl.a. Degnejorden i Lejre og Søtorvet i Hvalsø. Lokallisten Levende Landsbyer foreslår at nye planer (både byggeri og andet der kræver lokalplan) sendes i seriøs drøftelse og dialog i lokalområdet inden forvaltningen udarbejder et lokalplanforslag. Og at det endelige forslag sendes til en vejledende folkeafstemning i lokalområdet.

Lejres særpræg

Lejre er en landkommune, og mange af os har valgt livet uden for de større byer til – fordi vi her kan finde det som landsbyer tilbyder – dvs. trygge rammer, fællesskaber, adgang til naturen. Alt det skal vi bevare og sikre for fremtiden også – men lige nu er en del af det truet af centralisering og nogle steder meget voldsom udbygning. Samtidig er der andre steder behov for flere og ofte mindre boliger, og mange steder behov for at forbedre netop adgangen til den nærliggende natur – til opdagelser, oplevelser i hverdagen, sund bevægelse og refleksion. Det kræver aktiv stillingtagen og politisk ledelse – det vil vi!

Liv i Lejres byer

I alle landsbyer er der ildsjæle og aktive borgere. De skaber hverdagens muligheder for sport, leg og praktiske goder til gavn for alle. Frivillighed er godt, men skal ikke tages for givet, og det er vigtigt at kommunens services og planlægning understøtter at der er liv i ikke bare de tre største byer. Lokallisten Levende Landsbyer vil gøre de syv skolebyer til lokalcentre, hvorved ingen vil få mere end 3 km til en skole og et lokalcenter. Vi vil derfor ikke gå med til skolelukninger og vil modgå beslutninger om centralisering af fx pasningsmuligheder for både de helt små og for de ældre borgere.

Er du interesseret i at høre nærmere om lokallisten eller vide hvordan du kan støtte eller være med, så kontakt Niels Boye (niels.boye1 på gmail.com) eller Jesper Reumert (jesperreumert på gmail.com).